6. Fritlægning

Når man fritlægger så ”skærer” man et motiv ud af sin baggrund. Ideen er som regel at motivet så kan bruges i en anden sammenhæng.
Du kan downloade øve-filerne til denne beskrivelse fra følgende adresse: www.ejail.dk/downloads/gimp_pics/6_combining_Images.zip
Zip-pakken består af 2 billeder: Forhuset til Horsens Statsfængsel og en mand, der går.
Unzip pakken i din projektmappe

6.1 Arbejde med flere billeder i the Gimp
Man kan åbne flere billeder i the Gimp.

1) Vælg: File > Open
2) Vælg et billede ved at klikke på det
3) Hold CTRL nede (CMD på Mac) og klik på det andet billede
4) Klik på Open

gimp6 0

Man kan åbne så mange billeder, som man vil. Men det kan godt blive lidt uoverskueligt.
Hvert billede får sit eget vindue med sine egne menuer.

gimp6 1

Man kan skifte imellem de to dokumentvinduer ved at klikke helt øverst in det ene eller i det andet vindue:

Gimp6 1a

 

Vi vil lave en fotokollage, hvori manden placeres på vejen til statsfængslets indgang.
Der er to problemer:

a) Manden er for stor
b) Den hvide baggrund omkring ham skal vi ikke bruge

Det første problem er det mindste af det: Vi skalerer ham jo bare. For at løse det andet problem, skal vi bruge fritlægning. Kopierer vi billedet med manden, som det er, over på forhusbilledet så får vi den hvide blok med. Det ville ikke være særlig overbevisende.

6.2 Fuzzy Select Tool – Magic Wand
Vi er heldige med baggrunden: Den er hel hvid. Det ville have været meget mere besværligt (men ikke umulig!), hvis manden gik rund i en skov.
Fuzzy Select Tool (eller Magic Wand) er designet til at vælge områder som har den samme farve.
Vælger man Magic Wand Tool, så skal man altid lige checke dets Threshold. Den står til 15 i vores eksempel (255 er max). Dvs. at den tager lidt mere med end den ene farve/pixel, man klikker på. Og det er godt i dette eksempel. Zoomer man nemlig helt tæt ind på mandens jakke, så vil man kunne se en række næsten hvide pixler, som vi gerne vil have fjernet.
Sidst i artiklen vil vi vise hvordan det ser ud, hvis Threshold er for lav. Er den for høj, så vil den ikke kun tage det hvide, men flere farver med.

gimp6 2
Gimp6 2a

5) Vælg Magic Wand Tool og til venstre for mandens hoved.

Det hvide område til venstre for mandens hoved er nu valgt. Kigger man godt efter, så kan man se en animeret stiplet linje rundtomkring manden (nogle kalder det en ”myresti”):

gimp6 3

Læg mærke til at det hvide område til højre for mandens hoved ikke er valgt endnu. Det er nemlig ikke nogen sammenhængende områder. Vil man markere begge dele (og det vil vi), så skal man holde SHIFT nede imens vi klikker i det næste område.
Der er i alt fire hvide områder.

6) Marker de andre tre imens du holder SHIFT nede:

gimp6 4

Vi har nu valgt hele den hvide baggrund, men vi skal bruge manden. Manden, ikke baggrunden skal være markeret med en ”myresti”:

7) Vælg: Select > Invert.

Manden er nu afgrænset/markeret/valgt. Nu skal han bare kopieres over til forhusbilledet.

8) Vælg: Edit > Copy.

gimp6 5 gimp6 6

6.3 Arbejde i lag
Delelementer i The Gimp kan lægges på hver deres ”lag”. Dvs. at man kan flytte rundt på disse elementer, uafhængig af hinanden.

9) Klik øverst i forhusbilledet for at gøre dets vindue aktivt.
10)
Hvis ikke lag-panelet er synligt, kan man få det frem, ved at vælge: Windows > Dockable Dialogs > Layers.

Gimp6 7

Man kan se at dokumentet allerede har et lag (jailFront.jpg). Vi skal bruge et tomt lag til vores mand.

11) Klik på Create New Layer-ikonet (se nedenfor)

New Layer-boksen popper op. Her kan man:

a) skrive et navn som laget skal have (man)
b)
bestemme hvor stort laget skal være (udgangspunktet er den pixelstørrelse, som billedet i forvejen har)
c)
bestemme om laget skal have en farve, eller om det skal være transparent

gimp6 8

Vi vil have et lag, der hedder ”man”, er 1166 x 763 pixel og er transparent.

12) Klik OK.

Der er nu kommet et ekstra lag. Man kan ikke se nogen forskel i dokumentvinduet. Selvfølgelig fordi laget er fuldstændig gennemsigtigt.

gimp6 9

Vi havde kopieret manden ved at vælge Edit > Copy. Nu skal vi bare sætte det ind på vores nye lag.

13) Vælg: Edit > Paste.
gimp6 10
gimp6 11

Det kan være lidt svært at forstå hvordan lag fungerer. Man kan sammenligne transparente lag med glasplader, der lægges hen over et eksisterende billede:

gimp6 12

Den fritlagte mand lægges så på ”glaspladen” . Manden er noget større end forhusbilledet og stikker derfor udover billedet.
Flytter man på glaspladen, så flytter man på manden.

gimp6 13

Manden skal skaleres ned:

14) Klik på skaleringsværktøjet (Scale Tool) og bagefter på billedet

gimp6 14
gimp6 15

Både et skaleringsgitter og en skaleringsboks vises. Man kan arbejde med gitret, men i det her tilfælde er det nemmere at ændre størrelsen i boksen (fordi billedet er så stort).

15) Klik på kæde-ikonet til højre for tallene, for at lukke kæden.

På den her måde beholder billedet sine proportioner når man retter et af tallene

16) Sæt Height til 250. Width bliver så automatisk til 118.

Det er som om der er to mænd nu, men klikker man på Scale så bliver skaleringen bekræftet og forsvinder den store mand.

gimp6 16

17) Klik på Scale.

gimp6 17
18) Klik på Lasso Tool (et selection-værktøj som vi vender tilbage til på et senere tidspunkt). Og bagefter et sted til venstre for manden: ”Myrestien” forsvinder – vores selection deaktiveres.

gimp6 18

19) Klik på flytteværktøjet (Move Tool), tag fat i manden og flyt ham på plads.

gimp6 19

gimp6 20

Vi skal ikke bruge originalbilledet af manden længere, så vi kan lige så vel lukke det.

20) Klik på krydset øverst til højre i dokumentvinduet.

gimp6 21

6.4 Skygge
Manden er nu på vej til forhuset, men manglen på en skygge gør at kollagen ikke ser helt rigtig ud endnu.
For at få en skygge, der har mandens form, tager vi en kopi af manden.

21) Højreklik på man-laget i layers-paletten og vælg Duplicate Layer fra menuen.
22)
Dobbeltklik på ordet ”man copy” og døb laget om til: skygge.

gimp6 22

gimp6 23

 

Vi har nu to mænd ovenpå hinanden. Det kan man ikke se: De er begge lige store og står det samme sted.
Skygge-manden skal ny fyldes med sort. For ikke at vi fylder hele laget med sort, har vi brug for vores selection (vores myresti) igen.

23) Vælg: Layer > Transparency > Alpha to Selection.

 gimp6 24

Myrestien vises igen.

gimp6 25

 24) Vælg: Edit > Fill with FG Color.

 gimp6 26

FG Color står for Foreground Color, som er den farve der ligger øverst i Toolbox´en (se skærmbilledet ovenfor). Vores selection bliver nu fyldt med sort (fordi vores FG Color er sort).
Igen: Havde vi ikke haft myrestien, så ville hele laget blive fyldt med sort.

gimp6 27

Det, der ligger øverst i Layers Panel ligger også øverst i dokumentvinduet. Vi vil gerne at skyggen ligger bagved manden. Heldigvis kan man flytte rundt på lagene.

25) Tag fat i skyggelaget med musen og træk det ned under man-laget.

gimp6 28 gimp6 29

Nu er det lige som om skyggen er blevet væk, men den ligger selvfølgelig bare bagved manden.
Der er et lille øje ved hvert lag til venstre i Layers Panel. Klikker man på dem, så kan man skjule og vise lag. Øjet forsvinder, så snart man klikker på det. Laget er så skjult.

gimp6 30

Vi skal forvrænge skyggen, sådan at den kommer til at ligge på jorden i samme perspektiv som træernes skygger på forhusbilledet.
Man skal huske at vælge/markere (klikke på) det rigtige lag – skyggelaget.

26) Sørg for at alle lag er synlige, klik på Scale Tool i Toolbox´en og bagefter i dokumentvinduet.

På skærmbilledet nedenfor er det øverste lag (man-laget) ikke synligt. Det er for at vise, at det er skyggen, der skaleres.

gimp6 31

Tidligere har vi skaleret ved at rette tallene i Scale-boksen. Den her gang skalerer vi manuelt.

27) Tag fat i skaleringsgitrets øverste håndtag og træk det nedad, indtil skyggen er to tredjedel af manden.
28)
Klik på Scale i Scale-boksen når du er færdig. Gitret forsvinder, men myrestien er der stadigvæk.

gimp6 32

29) Skift værktøj: Klik på Perspective Tool og træk i håndtagene, som vist nedenfor.

gimp6 33

gimp6 34

30) Klik på Transform i Perspective-boksen når du er færdig.

Resultatet skulle gerne være noget i den her stil:

gimp6 35

31) Klik på Lasso Tool og bagefter et sted i dokumentvinduet for at deaktivere selection.

gimp6 36

En skygge er næsten aldrig helt sort. Desuden kan man som regel se jorden igennem den.
I Layers Panel er der en funktion, der hedder Opacity, som standard står til 100.

32) Marker (klik på) det rigtige lag og sæt Opacity til 50.

gimp6 37

For at få skyggen til at falde lidt mere i med omgivelsen, kan vi sløre det lidt.

33) Vælg: Filters > Blur > Gaussian Blur...

gimp6 38

34) Sæt Horizontal/Vertical Blur Radius til 2,0 og klik OK.

gimp6 39

Resultatet:

gimp6 40

6.5 Gem arbejdet
Så mangler vi bare at gemme.
Man har mulighed for at gemme arbejdsfilen, komplet med alle lag, i The Gimp:

35) Vælg: File > Save as... og gem billedet som imageCombine.xcf.

gimp6 41 gimp6 42

Åbner man denne en anden dag, så vil man stadigvæk kunne rette i den, fjerne skyggelaget, eller ændre på perspektivet.
Vi vil også gerne gemme en udgave til nettet. Skal billedet uploades til Ejail, så må det kun være omkring 700 pixel i bredden:

36) Vælg: Image > Scale Image...

gimp6 42a
Billedet er 1166 pixel i bredden kan man se i Scale Image-boksen.

gimp6 42b

37) Sæt størrelsen til 700 x 458 ok klik OK.

gimp6 42c

38) Vælg: File > Export... og gem billedet som jpg, Quality 50.

gimp6 446.6 Til sidst...

Vi lovede at vise hvad der sker hvis tryllestavens (Magic Wand) Threshold er sat for lavt.
På billedet nedenfor har vi valgt en Threshold på 1. Baggrunden består da kun af 1 farve...?

gimp6 45

Åbenbart ikke...

Copyright © 2011. All Rights Reserved - Horsens Museum 2011

Our website is protected by DMC Firewall!